«Refleksologi har sitt utspring i gamle tradisjoner hvor berøring av punkter er praktisert i behandlingsøyemed. Denne praksisen er i senere tid systematisert, videreutviklet og fremstår i dag som en egen behandlingsform – Refleksologi.»

Som Refleksolog jobber man ut i fra at de ulike delene av kroppen vår, som hud, muskulatur, indre organer osv. står i forbindelse med hverandre via nervesystemet, dvs. de deler nerveutspring. Ved hjelp av stimulering og trykk på bestemte punkter påvirkes organer andre steder i kroppen ved hjelp av signaler via nervesystemet.

hjembild

Punktene ligger i et kartlagt system, og ved å benytte de rette kommandoene stimuleres nervebanene slik at kroppen gjenfinner sin likevekt.

Som Refleksolog har man hele kroppen som behandlingsobjekt og behandler punkter satt i system avhengig av problemets art. Refleksologibehandling retter seg ikke kun mot å fjerne symptomene, men søker også å løse årsaken til problemet. Refleksologi kan benyttes til behandling av skader, sykdom og hverdagsplager.

Under en behandling benyttes i hovedsak forskjellige sonestaver og trykk/massasje med hendene i kombinasjon med massasje- og bindevevsteknikker.

En behandlingstime varer i mellom 45 – 60 minutter. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og timebestilling på Haugland i Os eller på Sande i Gulen.