Meditasjon er helt enkelt å vende blikket innover, bli mer kjent med oss selv, erkjenne at vi er mer, større enn kropp og sinn, få kontakt med den levende stillheten i oss.

 

Meditasjon er bortenfor ord, bilder og forestillinger. Det er vårt møte med universet i oss, et sted i oss selv vi er helt alene, ikke ensomme, men fylt med en dyp tilfredsstillelse over å være til. Meditasjon er å smelte sammen med tilværelsen.

Mange mennesker er fylt med uro og rastløshet, stress og forventninger og flere av oss opplever fra tid til annen mye indre uro og vi er lite tilstede i kroppen.

Det var denne typen rastløse, urolige mennesker som kom til den indiske Mesteren Osho på slutten av 60-tallet. Han oppdaget at de gamle, stillesittende meditasjonsteknikkene ikke fungerte helt optimalt for dem. Han skapte derfor en serie med aktive meditasjonsteknikker spesielt med tanke på å rense ut det som stenger for meditasjon. 

De aktive meditasjonene har en aktiv fase og en stille fase og er designet som verktøy til å få kontakt med kroppen, forløse spenninger og få mer livskraft. I disse meditasjonene praktiseres bevisst oppmerksomhet som er selve grunnverktøyet for så å gi rom til en stille del hvor meditasjon kan oppstå.

Aktive meditasjoner er en del av kurset «Meditasjon og Avspenning» og går over fire uker en kveld i uken. 

I Bergen kan du delta på «drop in» kvelder med Aktiv meditasjon ved Senter for Personlig Utvikling, mandag og onsdag kl. 18.30.

Besøk  SPU på FB