«Mindfulness is like the eyes of the present moment«

– Tulku Lobsang –

Hva er Mindfulness?

Mindfulness kan sammenlignes med å se verden gjennom et barns øyne; Åpen uten å dømme, nyskjerrig uten å analysere – utforske og erfare.

Når vi som voksne opplever eller ser noe nytt har vi lett for å sammenligne med det vi vet fra før. Vi analyserer, kategoriserer og setter navn på alle slags fenomener og sorterer etter «hva vi liker» og «hva vi ikke liker». På grunn av dette mister vi tilstedeværelsen i nuet og vi begrenser oppmerksomheten vår ved å sammenligne alt med fortiden.

– Tulku Lobsang –

» Essensen av Mindfulness er å være fullt bevisst opplevelsene våre i hvert eneste øyeblikk, åpen for hva enn livet måtte tilby, og fri for dominans av vanemessige, automatiske, kognitive rutiner som ofte er målorienterte og, i en eller annen form, knyttet til ønsket om at ting er anderledes enn de er.»

 -John Teasdale –

Kropp, følelser og tanker henger sammen og ved hjelp av bevisstgjøring av pusten oppnås innsikt i egen kropp og dermed skapes en større evne til å mestre daglige utfordringer ved at man får et bredere og nyansert perspektiv. På Norsk brukes gjerne begrepet «oppmerksomhetstrening» og er et bra ord for noe av de Mindfulness representerer.

» Livet finner sted i øyeblikket. Fortiden er forbi, fremtiden har ikke skjedd ennnå, og hvis vi ikke går tilbake i oss selv i øyeblikket, kan vi ikke være i kontakt med livet. «

– Thich Nhat Hanh –

Mindfulness meditasjon er en del av kurset «Meditasjon og Avspenning» og er sterkt representert i Lu Jong kursene.